Què es DEFI CLOUD?

D’uns anys ençà la millora en la infraestructura de la xarxa andorrana de fibra òptica ha anat millorant i sent cada vegada més fiable.

És per això que s’ha obert una porta a poder centralitzar i optimitzar al màxim els recursos informàtics que fins ara estaven repartits als diferents despatxos d’empreses, oferint un servei que vetlli sobretot per l’optimització de recursos i la redundància de les dades.

En termes de cost és difícil que una empresa inverteixi en redundància ja que hi ha infinitat de punts de fallida, i això fa que un mal funcionament en el seu material li pugui arribar a costar elevats temps de parada, diners, i fins i tot anys de feina perduda.

Un símil podria ser el fet de que cada client vulgui tenir un grup electrogen o panells solars en lloc de tenir un contracte amb FEDA per obtenir l’electricitat.
Pot semblar una bona idea fins que ens adonem del cost que te mantenir i renovar aquest material, al que cal sumar períodes d’inactivitat mentre es realitzen tasques de manteniment, o el cost implícit si s’espatlla.

L’escalabilitat també es una cosa a tenir molt en compte.
El dia a dia fa que les nostres dades creixin, el que significa haver d’anar augmentant la capacitat del servidor amb el pertinent temps de parada. Afegir llocs de treball, canviar d’aplicació de gestió, etc. també pot suposar haver d’ampliar o canviar directament el nostre servidor.
En canvi en un sistema basat en màquines virtuals, es pot assignar recursos fàcilment en funció de les necessitats dels nostres clients.

Tot això ens ha portat a crear un sistema extremadament sòlid basat en un cluster d’alta disponibilitat, cabines de discs SSD redundants, i un avançat sistema de còpies de seguretat deslocalitzades, tot treballant sobre una xarxa de fibra òptica de 10 GB. D’aquesta manera qualsevol tipus de fallida de hardware té un impacte molt menys significatiu en el funcionament dels servidors dels nostres clients.

Si un dels nostres nodes del cluster cau, automàticament les màquines que hi ha basculen cap a un altre node.
El mateix pel que fa a les cabines de disc. En una cabina poden fallar fins a 2 discs sense pèrdua de dades, i en cas de mal funcionament d’un datastore sencer es pot moure les dades ràpidament cap a un altre que no estigui afectat per aquesta fallida.

 

A banda del manteniment del hardware, hi ha un altre punt molt important a tenir en compte, i és la seguretat:
Cada dia hi ha més i més atacs informàtics, intents de segrest de dades per demanar una recompensa (ransonware), o intents d’engany per obtenir dades personals (phishing).

També hi ha molts atacs on l’objectiu és passar desapercebuts per anar recopilant dades sensibles i enviar-les a l’exterior per fer-ne un mal ús.
Mantenir actualitzat un firewall i analitzar el tràfic de cada client és una feina costosa i complicada. Tenir-ho tot centralitzat en un únic lloc ofereix molts avantatges que no suposen un cost extra pel client.

Analitzar i recuperar un sistema compromès a les instal·lacions d’un client pot suposar un cost de vàries hores de treball i desplaçaments, en canvi restaurar una màquina virtual al nostre datacenter significa fer uns clics i esperar el temps que tardin les dades en viatjar des de la cabina de backups cap al datastore de dades.

Per últim, cal tenir en compte que treballar amb un escriptori remot significa que no s’està lligat a una ubicació. Es pot accedir a les dades des de qualsevol lloc, des de qualsevol equip, i això obre les portes a reduir costos en les instal·lacions i sobretot millorar les condicions de treball dels empleats en cas de que s’implementi el teletreball.

De la mateixa manera, per nosaltres es més senzill resoldre problemes amb els servidors dels nostres clients ja que no cal desplaçar-nos a les seves oficines per poder resoldre un problema, fins i tot fora d’hores de feina o en cap de setmana. Podem realitzar qualsevol tasca de manteniment de manera totalment remota, reduint temps d’intervenció i costos associats.

En quant al hardware per accedir-hi també s’obre un ventall de noves possibilitats, podent utilitzar ordinadors amb sistemes operatius com Mac OS, i fer servir ordinadors antics sense problema ja que la feina realment la fa el servidor remot. El nostre equip només mostra per pantalla el que s’està fent a l’altra banda.

Fins i tot es pot accedir desde telèfons o tablets, o els futurs actuals Mac amb processador ARM.

Aquest últim punt és important de cara a que quan hi ha un problema amb el hardware des d’on accedim, només cal substituir aquest ordinador per qualsevol altre dispositiu i tornar a configurar l’accés directe a la connexió remota.

Tan senzill com això, i en questió de minuts tornareu a tenir absolutament tot el que tenieu, tal i com ho tenieu, a punt per seguir treballant.