Llicències i responsabilitats

La utilització de Windows de manera remota requereix vàries llicències.

Per una banda hi ha la llicència que dóna accés al sistema operatiu Windows Server i que és responsabilitat de DEFI IT de tenir llicenciat correctament per poder crear les màquines virtuals necessàries pels seus clients.

D’altra banda es requereixen dues llicències per part de l’usuari per poder accedir, una Server User CAL per poder treballar amb el servidor, i una RDS User CAL per poder fer-ho de forma remota.

És responsabilitat del client tenir aquestes llicències al dia per cada usuari que ha d’accedir al seu sistema.

DEFI IT està inscrit al programa Cloud Solution Partner (CSP) de Microsoft i pot proveir qualsevol llicència que pugueu necessitar.

També cal que el client tingui llicències d’ús i/o contracte de manteniment vigent d’altres programes que tingui instal·lats a la seva màquina virtual, així com no es permet de cap manera allotjar informació que pugui constituir un delicte.
Es responsabilitat moral i legal del client tenir-ho tot en regle, i DEFI IT no es farà responsable en cap cas del contingut de les màquines virtuals dels seus clients.